Skip to the content

Upis kandidata primljenih u I (prvom) konkursnom roku na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega od 16.07.-23.07.2020.godine

Upis kandidata primljenih u I (prvom) konkursnom roku na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega vršit će se svakim radnim danom od 16.7.-23.07.2020.godine u terminu od 10-12 sati.

 

Za upis je potrebno sljedeće:

 

REDOVAN STUDIJ
 
 
 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM , uredno popuniti te SVOJERUČNO POTPISATI)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - ljekarsko uvjerenje
 - uplatnica od 200 KM, svrha doznake: Z1101 uplata za zimski semestar-akademska 2020/2021. god.,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 - uplatnica od 70 KM, svrha doznake: Z2101, Z2102, Z2103, Z2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 
 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM, uredno popuniti te SVOJERUČNO POTPISATI)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - ljekarsko uvjerenje
 - uplatnica od 600 KM, svrha doznake: Z1206- prva rata školarine za akademsku 2020/2021. godinu,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 - uplatnica od 70 KM, svrha doznake: Z2101, Z2102, Z2103, Z2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
VANREDAN STUDIJ
 
 
 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM, uredno popuniti te SVOJERUČNO POTPISATI)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - uplatnica od 600 KM, svrha doznake: Z1306- prva rata školarine za akademsku 2020/2021. godinu,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 - uplatnica od 70 KM, svrha doznake: Z2101, Z2102, 2103, Z2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
 
 OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.

Rang-lista kandidata za upis u I godinu Univerzitetskog studija Zdravstvena njega na prvom upisnom roku u akademskoj 2020/2021.godini

U prilogu se nalazi rang-lista kandidata za upis u I godinu Univerzitetskog studija Zdravstvena njega na prvom upisnom roku u akademskoj 2020/2021.godini.

Informacija vezana za upis primljenih kandidata će biti objavljena na web stranici u utorak, 21.07.2020.godine iza 13 sati. Molimo kandidate da prate stranicu.

Uplata III rate školarine za redovne samofinansirajuće i vanredne studente i ovjera semestra za sve studente u akademskoj 2019/2020.godini

Obavještavamo sve studente Univerzitetskog studija Zdravstvena njega da će se ovjera semestra vršiti u dane 1.7., 2.7. i 3.7.2020.godine u terminu od 10-13 sati.

Detalji vezani za ovjeru semestra i uplatu III rate za redovne samofinansirajuće i vanredne studente se nalaze u nastavku.

 

Prijemni ispit za kandidate koji zaključno sa 03.07.2020.godine konkurišu za redovan studij na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega

Prijemni ispit iz biologije i hemije za kandidate koji zaključno sa 03.07.2020.godine konkurišu za redovan studij na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega održat će se u srijedu, 08.07.2020.godine u 12 sati u sali br.1 (I sprat) u staroj zgradi Fakulteta (preko puta Rektorata).
Prijemni ispit se sprema po udžbenicima biologije (dio koji se odnosi na čovjeka i ćeliju, tj. sve osim flore i faune) i hemije iz Gimnazije.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti ličnu kartu ili neki drugi drugi dokument sa slikom.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu Univerzitetskog studija Zdravstvena njega u akademskoj 2020/2021. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 3. jula 2020. godine.

Detalji vezani za prijavu na konkurs se nalaze u nastavku.

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju Univerzitetskog studija Zdravstvena njega za akademsku 2019/2020.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U prilogu se nalaze:

  1. Odluka o usvajanju tema završnih radova na Univerzitetskom studiju Zdravstvena njega za akademsku 2019./2020.godinu;
  2. Obrazac prijave teme završnog rada
  3. Forma obrazloženja teme završnog rada
  4. Procedura prijave teme završnog rada

Ovjera ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA za sve studente upisane u akademskoj 2019./20.godini - od 13.01. - 17.01.2020.godine i uplata druge rate po kategorijama

Obavještavamo sve studente  upisane u akademskoj 2019./20.godini da su dužni u periodu od 
13.01. - 17.01.2020.godine ovjeriti ZIMSKI I UPISATI LJETNI SEMESTAR 
Ovjera semestra neće biti moguća bez potpisa predmetnih nastavnika (redovni i redovni samofinansirajući) i uplate rate. Detalji se nalaze u nastavku.

TERMINI ZA DODATNI OKTOBARSKI ROK

Termini za dodatni oktobarski rok se nalaze u nastavku.

DODATNI OKTOBARSKI ROK ZA STUDENTE

Prijava ispita - ponedjeljak, 30.09.2019.godine u terminu od 10-12 sati.
Studenti mogu prijaviti jedan ispit.
Detalji se mogu pogledati u nastavku.

Obnove I, II i III godine u akademskoj 2019./2020.godini

Obnove I, II i III godine će se vršiti u periodu od 23.9. - 11.10.2019.godine svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati.

Zdravstvena njega

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: zn@unmo.ba

Tel: +387 36 281 272

Studentska služba

Tel: +387 36 514 203 

E-mail: djenana.hajdar@unmo.ba

Copyright © 2021 UNMO.ba