Skip to the content

Uplata treće rate školarine za akademsku 2018./19.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente na Univerzitetskom studiju Zdravstvena njega

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente da su obavezni najkasnije prije prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku uplatiti III (treću) ratu školarine  za akademsku 2018./19.godinu.
Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom u studentsku službu radi evidentiranja uplate u index.
Napominjemo da prijava ispita i ovjera semestra NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
 
 
Studenti su obavezni uplatiti slijedeće (po godinama i kategorijama):
Prva godina - I put upisani
 
  
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1206-TREĆA RATA ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1306-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
Druga i treća godina - I put upisani

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE

 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1207-TREĆARATA ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

VANREDAN STUDIJ

 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1307-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

Obnove prve i druge godine

 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE

 -uplatnica od 340 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita i evidentiranog duga u indexu) svrha doznake: Z1209-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba