Skip to the content

Koncept studiranja


Univerzitetski studijski program Zdravstvena njega se izvodi na I ciklusu studija sa tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u BiH i EU. Studijski program slijedi trociklični model 4+1+3.

Zdravstvena njega je univerzitetski akademski dodiplomski studij, koji traje 4 akademske godine sa 240 ECTS i pet usmjerenja: opće sestrinstvo, anestetičar-asistent, njega internističkih bolesnika, njega hirurških bolesnika i fizioterapeut.

Kvalifikacije koje se stiču nakon dodiplomskog studija prema usmjerenjima su sljedeće:

Bachelor medicinska sestra / tehničar sa navedenim odgovarajućim usmjerenjima:

  • opće sestrinstvo
  • anestetičar-asistent
  • njega internističkih bolesnika
  • njega hirurških bolesnika.

Za usmjerenje Fizioterapija: Bachelor fizioterapeut.

U toku studiranja na studijskom programu Zdravstvena njega, studenti imaju mogućnost međunarodne saradnje i mobilnosti u okviru Erasmus Mundus Akcije 2, Erasmus + programa Key Action 1 i Mevlana programa, Republike Turske.

Zdravstvena njega

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: zn@unmo.ba

Tel: +387 36 281 272

Studentska služba

Tel: +387 36 514 203 

E-mail: djenana.hajdar@unmo.ba

Copyright © 2022 UNMO.ba