Skip to the content

Administracija


Sekretar studija


Ejla Jahić, dipl.iur
Telefon: +387 36 281 272
E-mail: ejla.jahic@unmo.ba


Studentska služba


Azer Kajtaz

Telefon: +387 36 571 388
Fax: +387 36 571 388
E-mail: azer.kajtaz@unmo.ba


Univerzitetska biblioteka


Studenti Zdravstvene njege imaju pristup univerzitetskoj biblioteci koja je članica COBISS-a (kooperativni online bibliografski sistem i servisi).

Edita Mulaosmanović
Telefon: +387 36 571 543
E-mail: biblioteka@unmo.ba


Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba