Skip to the content

Administracija


Sekretar studija


Ejla Jahić, dipl.iur
Telefon: +387 36 281 272
E-mail: ejla.jahic@unmo.ba


Studentska služba

Đenana Hajdar
Telefon: +387 36 514 203
Fax: +387 36 571 216
E-mail: djenana.hajdar@unmo.ba


Univerzitetska biblioteka


Studenti Zdravstvene njege imaju pristup univerzitetskoj biblioteci koja je članica COBISS-a (kooperativni online bibliografski sistem i servisi).

Edita Mulaosmanović

Telefon: +387 36 571 543
e-mail: biblioteka@unmo.ba


Zdravstvena njega

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: zn@unmo.ba

Tel: +387 36 281 272

Studentska služba

Tel: +387 36 514 203 

E-mail: djenana.hajdar@unmo.ba

Copyright © 2022 UNMO.ba