Skip to the content

Rang lista primljenih kandidata u II (drugom) konkursnom roku u akademskoj 2021/2022.godini na Univerzitetskom studiju Zdravstvena njega i instrukcija o upisu primljenih kandidata - od 27.09. - 01.10.2021.godine

U prilogu se nalazi rang-lista primljenih kandidata u II (drugom) konkursnom roku za upis u I godinu studija na Studiju Zdravstvena njega u akademskoj ...

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona" broj: 4/12), ...

Septembarski ispitni rokovi za Studij Zdravstvena njega u akademskoj 2020/2021.god. (zaostali julski i dva septembarska termina)

I termin -23.08. - 04.09.2021.godine - zaostali julski rok (rok iz ljetnog semestra i dodatni rok uz plaćanje za predmete iz zimskog semestra uz plaća ...

Mi gradimo budućnost!

Jedinstveni plan i program

Univerzitetski studijski program Zdravstvena njega se izvodi na I ciklusu studija sa tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u BiH i EU. Studijski program slijedi trociklični model 4+1+3. Zdravstvena njega je univerzitetski akademski dodiplomski studij, koji traje 4 akademske godine sa 240 ECTS i pet usmjerenja: opće sestrinstvo, anestetičar-asistent, njega internističkih bolesnika, njega hirurških bolesnika i fizioterapeut.

Copyright © 2021 UNMO.ba