Skip to the content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona" broj: 4/12), ...

Prijem rukometne reprezentativke BiH Anise Selimović

28. maja 2021. godine rektor je svečano ugostio reprezentativku ženske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Anisu Selimović, studenticu završ ...

Apsolventi pasivno učestvovali u masovnoj imunizaciji stanovništva

Prvog juna, 2021. godine počela je masovna imunizacija građana Mostara. Imunizacija se  odvija u Centru za kulturu Mostar, od strane Doma zdravlja Sta ...

Mi gradimo budućnost!

Jedinstveni plan i program

Univerzitetski studijski program Zdravstvena njega se izvodi na I ciklusu studija sa tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u BiH i EU. Studijski program slijedi trociklični model 4+1+3. Zdravstvena njega je univerzitetski akademski dodiplomski studij, koji traje 4 akademske godine sa 240 ECTS i pet usmjerenja: opće sestrinstvo, anestetičar-asistent, njega internističkih bolesnika, njega hirurških bolesnika i fizioterapeut.

Copyright © 2021 UNMO.ba