Skip to the content

Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je globalni manjak od 6 miliona medicinskih sestara u svijetu.

U svijetu ima nešto manje od 28 miliona medicinskih sestara, što je otprilike 6 miliona manje od onoga što svijetu treba da bi se adekvatno brinulo o ...

Januarsko-februarski ispitni rokovi

U prilogu se nalaze januarsko-februarski rokovi. ...

Naši studenti prisustvovali fizijatrijskoj pripremi rukometne reprezentacije BiH

Studenti univerzitetskog studija Zdravstvena njega usmjerenje Fizioterapija Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar su u petak 27.12.2019. godine u Hotel ...

Mi gradimo budućnost!

Jedinstveni plan i program

Univerzitetski studijski program Zdravstvena njega se izvodi na I ciklusu studija sa tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u BiH i EU. Studijski program slijedi trociklični model 4+1+3. Zdravstvena njega je univerzitetski akademski dodiplomski studij, koji traje 4 akademske godine sa 240 ECTS i pet usmjerenja: opće sestrinstvo, anestetičar-asistent, njega internističkih bolesnika, njega hirurških bolesnika i fizioterapeut.

Oglasna tabla

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju Univerzitetskog studija Zdravstvena njega za akademsku 2019/2020.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U prilogu se nalaze:

  1. Odluka o usvajanju tema završnih radova na Univerzitetskom studiju Zdravstvena njega za akademsku 2019./2020.godinu;
  2. Obrazac prijave teme završnog rada
  3. Forma obrazloženja teme završnog rada
  4. Procedura prijave teme završnog rada

Ovjera ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA za sve studente upisane u akademskoj 2019./20.godini - od 13.01. - 17.01.2020.godine i uplata druge rate po kategorijama

Obavještavamo sve studente  upisane u akademskoj 2019./20.godini da su dužni u periodu od 
13.01. - 17.01.2020.godine ovjeriti ZIMSKI I UPISATI LJETNI SEMESTAR 
Ovjera semestra neće biti moguća bez potpisa predmetnih nastavnika (redovni i redovni samofinansirajući) i uplate rate. Detalji se nalaze u nastavku.

TERMINI ZA DODATNI OKTOBARSKI ROK

Termini za dodatni oktobarski rok se nalaze u nastavku.

Copyright © 2020 UNMO.ba