Skip to the content

DODATNI OKTOBARSKI ROK ZA STUDENTE

Obavještavamo SVE STUDENTE   da je na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održanoj 26.9.2019.godine donesena Odluka o organizovanju DODATNOG OKTOBARSKOG ROKA.
 
STUDENTI MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.
 
Prijava ispita će se vršiti samo u PONEDJELJAK, 30.09.2019.godine od 10-12 sati.
 
Prijava je moguća isključivo uz index, prijavu i uplatnicu od:
 
80 KM, svrha doznake: Z4131-polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima-po ispitu, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet
 
 
NA ISPIT MOGU IZAĆI ISKLJUČIVO SAMO STUDENTI KOJI PRIJAVE ISPIT U PONEDJELJAK, 30.09.2019.GODINE..
 
Termini za ispitne rokove će biti objavljeni na web stranici nakon prijave ispita i biće organizovani u srijedu, 2.10.2019.godine.

Zdravstvena njega

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: zn@unmo.ba

Tel: +387 36 281 272

Studentska služba

Tel: +387 36 514 203 

E-mail: djenana.hajdar@unmo.ba

Copyright © 2020 UNMO.ba