Skip to the content

Pristupno predavanje dr. Ermina Hadžića, kandidata za izbor u zvanje docenta

Pristupno predavanje dr. Ermina Hadžića, kandidata za izbor u zvanje docenta za područje-Biomedicine i zdravstva, polje-Kliničke medicinske nauke, grana- Hirurgija na Univerzitetskim studiju Zdravstvena njega Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, po Konkursu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru  od 15. 16. 2019. godine , održaće se dana 16. 09. 2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13:00 sati u Sali 1 zgrada Zdravstvene njege Univerziteta.

Pristupno predavanje pod naslovom „KARAKTERISTIKE I LIJEČENJE KRANIOCEREBRALNIH POVREDA“, održaće se pred Komisijom za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanju docenta za područje-Biomedicine i zdravstva, polje-Kliničke medicinske nauke, grana- Hirurgija na Univerzitetskim studiju Zdravstvena njega Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru , imenovanom Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Univerzitetskog studija Zdravstvena njega Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj:250-328/19 od 19.07.2019. godine, u sastavu:

  1. Dr sc. Safet Omerović, docent za nastavni predmet „Hirurgija“ na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik Komisije;
  2. Dr sc. Safet Guska, vanredni profesor za naučnu oblast, predmet Hirurgija- Torakalna hirurgija na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član Komisije;
  3. Dr sc. Enver Zerem, docent za užu naučnu oblast „Interna medicina“ na Univerzitetskom studiju „Zdravstvena njega“ Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, član Komisije.

Zdravstvena njega

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: zn@unmo.ba

Tel: +387 36 281 272

Studentska služba

Tel: +387 36 514 203 

E-mail: djenana.hajdar@unmo.ba

Copyright © 2020 UNMO.ba