Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu Univerzitetskog studija Zdravstvena njega u akademskoj 2020/2021. godini

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:
 
I ciklus studija/dodiplomski studij - Univerzitetski studij Zdravstvena njega:
 
  • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi),
  • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
  • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
  • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290613, svrha doznake: Z3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

 

Obrazac prijave na konkurs

Konkurs za upis studenata u prvu godinu u akademskoj 2020/2021.godinu

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba