Skip to the content

Uplata III rate školarine za redovne samofinansirajuće i vanredne studente i ovjera semestra za sve studente u akademskoj 2019/2020.godini

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente  Univerzitetskog studija Zdravstvena njega da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra uplatiti III (treću) ratu školarine  za akademsku 2019./2020.godinu.
Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu sa semestralnim listom i indexom donijeti  u studentsku službu radi ovjere semestra.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
 
 
Studenti su obavezni uplatiti slijedeće (po godinama i kategorijama):
PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1206-TREĆA RATA ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1306-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 VANREDAN STUDIJ (strani državljani iz zemalja bivše Jugoslavije)
 
 *Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, treća rata iznosi 600 KM, svrha doznake: Z1411-TREĆA  RATA ŠKOLARINE AKAD.2019./20.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani)
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1207-TREĆA RATA ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
 VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1307-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
*Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, treća rata iznosi 600 KM, svrha doznake: Z1412-TREĆA RATA ŠKOLARINE AKAD.2019./20.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić - Nastavnički fakultet
OBNOVE PRVE, DRUGE, TREĆE I ČETVRTE GODINE
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM (ili manje pogledati na kraju indexa dug)svrha doznake: Z1209-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM (ili manje - pogledati na kraju indexa dug, ako ga ima), svrha doznake: Z1309-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2019./20.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
OVJERA SEMESTRA
Redovni i redovni samofinansirajući studenti  mogu ovjeriti semestar bez potpisa predmetnih nastavnika, zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19.
Za ovjeru semestra je potrebno slijedeće:
 
REDOVAN STUDIJ
 
- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima
- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na oglasnoj ploči na ispitnim rokovima)
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima
- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na oglasnoj ploči na ispitnim rokovima)
- uplatnica za treću ratu školarine (vidjeti uputstvo u obavijesti za uplatu treće rate).
 
 
VANREDAN STUDIJ
 
- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra, predmetnim nastavnicima i ECTS bodovima,
- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na oglasnoj ploči na ispitnim rokovima)
- uplatnica za treću ratu školarine (vidjeti uputstvo u obavijesti za uplatu treće rate).
 

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba