Skip to the content

Reusable Content Tabbed

Recipient Email address has not been defined in the CMS.

Reusable Content Stacked

Mi gradimo budućnost!

Jedinstveni nastavni plan i program

Univerzitetski studijski program Zdravstvena njega se izvodi na I ciklusu studija sa tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u BiH i EU. Studijski program slijedi trociklični model 4+1+3. Zdravstvena njega je univerzitetski akademski dodiplomski studij, koji traje 4 akademske godine sa 240 ECTS i pet usmjerenja: opće sestrinstvo, anestetičar-asistent, njega internističkih bolesnika, njega hirurških bolesnika i fizioterapeut.

Page Layouts

There are two main page types each with a range of options to layout your content.

Reusable Content Tabbed

Recipient Email address has not been defined in the CMS.

Copyright © 2021 UNMO.ba