Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija za akademsku 2020/2021. godinu

OBAVJEŠTENJE

PRIJAVA  NA  KONKURS  ZA  UPIS  U  PRVU  GODINU  STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020./2021.  GODINI

Prijave  na  konkurs za I ciklus studija mogu se predati do 03.07.2020. godine.

Za prijavu na konkurs potrebno je sljedeće:

 
I ciklus studija/dodiplomski studij - Nastavnički fakultet:
  • uredno popunjena prijava za upis studenata sa tačno navedenim Odsjekom/Studijem (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
  • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
  • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
  • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • originalno ljekarsko uvjerenje (SAMO ZA KANDIDATE NA ODSJECIMA SPORT I ZDRAVLJE I STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA)
  • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290613, svrha doznake: N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

DOKUMENTACIJA  SE  MOŽE  PREDATI  SVAKIM  RADNIM  DANOM  U  TERMINU  OD  10  DO 12  SATI, A MOŽE  SE POSLATI  I  POŠTOM NA  ADRESU:

Univerzitet  „Džemal  Bijedić“ u Mostaru

Nastavnički fakultet

Univerzitetski kampus, Sjeverni logor bb

Mostar  88104

U zgradi Fakulteta obavezno je pridržavati se preporučenih mjera za zaštitu od korona virusa: nošenje maski i držanje socijalne distance.

 

Zdravstvena njega

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: zn@unmo.ba

Tel: +387 36 281 272

Studentska služba

Tel: +387 36 514 203 

E-mail: djenana.hajdar@unmo.ba

Copyright © 2021 UNMO.ba