Skip to the content

Vijesti

Upis

Obavještavamo studente Univerzitetskog studija Zdravstvena njega da će se upis u naredne godine studija obaviti u novim prostorijama studentske službe, u prizemlju zgrade Agromediteranskog fakulteta, 28.09.2022-30.09.2022, od 10.00 do 12.00 sati. ...

Konkurs

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademsku 2022/2023. godinu u drugom upisnom roku Na osnovu članova 146. i 154. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru Senat Univerziteta, na 137. sjednici održanoj 14.7.2022. godine, donio je ODLUKU o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerz ...

Upis primljenih kandidata na Univerzitetski studij Zdravstvena njega

Upis primljenih kandidata  će se vršiti u periodu od 15.07. - 22.07.2022. godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Agromediteranskog fakulteta. Za upis je potrebno slijedeće: REDOVAN STUDIJ index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM , uredno popuniti te SVOJERUČNO POTPISATI) 2 slike formata 4x6 cm ljekarsko uvjerenj ...

Odluka o verifikaciji utvrtlene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu studija

ODLUKA o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu 1. ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na prvom upisnom roku na Univerzitetskom studiju Zdravstvena njega. Odluku možete pogledati u dokumentu ispod: ...

Prijemni ispit

Prijemni ispit će se održati u ponedjeljak 4.7.2022. godine u 12:00 sati u Sali 1 u staroj zgradi Pravnog fakulteta - preko puta rektorata (Prvi sprat). Prijemni ispit se odnosi samo na redovne studente. ...

Odluka o dodjeli nagrade voditelja Univerzitetskog studija Zdravstvena njega za studente s najboljim prosjekom ostvarenim u akademskoj 2020/2021.godini

U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli nagrade voditelja Univerzitetskog studija Zdravstvena njega za studente s najboljim prosjekom ostvarenim u akademskoj 2020/2021.godini. Odluka se može pogledati OVDJE.   Datum dodjele Nagrade voditelja Studija biće naknadno utvrđen, o čemu će studenti biti blagovremeno obaviješteni putem e/maila, oglasne ploče, eUniversity platforme i ...

Odluka o usvajanju tema završnih radova na Univerzitetskom studiju Zdravstvena njega za akademsku 2021/2022.godinu i procedura prijave teme završnog rada

Za prijavu teme završnog rada je potrebno: uredno popunjen obrazac prijave teme završnog rada potpisan od strane mentora i kandidata - 2 primjerka (u prilogu); obrazloženje teme završnog rada potpisano od strane mentora i kandidata - 2 primjerka (uputstvo u prilogu) potvrda o upisanom završnom semestru i položenim svim ispitima iz prethodne tri godine studija (uzima se dir ...

Dodjela Zlatne plakete

U ponedjeljak, 10.01.2022. godine, sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka  održana je Svečana dodjela nagrada i priznanja Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, na kojoj su uručene Zlatne plakete najboljim studentima na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, njih ukupno jedanaest sa osam fakulteta i pet univerzitetska studija. S ...

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2023 UNMO.ba