Skip to the content

Potpisivanje sporazuma sa Domom zdravlja Stari grad u Mostaru

U četvrtak, 18. 6. 2020. godine u prostorijama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru potpisan je sporazun između Doma zdravlja Stari grad Mostar i Studija Zdravstvene njege Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Činu potpisivanja sporazuma o saradnji između direktora Doma zdravlja, dr. Edin Kapeatanović i rektora Univerziteta, prof. dr. Elvira Zlomušice, prisustvovali su voditelj studija Zdravstvena njega van. prof. dr. Samra Međedović te predstavnici studenata studija Zdravstvene njege, Amar Peco, Aldina Kara i Džana Letić.

Sporazum o saradnji podrazumijeva uzajamnu podršku Univerziteta i Doma zdravlja Stari grad u Mostaru u predstojećim zajedničkim aktivnostima, te predviđa aktivniju ulogu studenata i studentica u aktivnostima ovih respektabilnih ustanova.

Zdravstvena njega

Adresa:

Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH

E-mail: zn@unmo.ba

Tel: +387 36 281 272

Studentska služba

Tel: +387 36 514 203 

E-mail: djenana.hajdar@unmo.ba

Copyright © 2021 UNMO.ba