Skip to the content

Obavijest o uplati diplome za sve studente studija Zdravstvena njega koji su studij okončali u 2021.godini

Obavještavamo sve studente studija Zdravstvena njega koji su studij okončali u 2021.godini da su obavezni  najkasnije do 31.01.2022.godine na ime troškova izrade diplome uplatiti sljedeće:
 
PRVI CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ 


- 100 KM (stotinu KM), svrha doznake: Z4114-IZDAVANJE DIPLOME PRVOG CIKLUSA STUDIJA,  žiro-račun broj:1610200000290613, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Nastavnički fakultet
 

Molim vas da uplatnicu sačuvate kod sebe i u skladu sa instrukcijom koja će biti javno objavljena u narednim danima postupite.

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba