Skip to the content

Uplata druge rate školarine za akademsku 2021/2022.godinu i OVJERA ZIMSKOG SEMESTRA za sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA - petak, 21.01.2022.godine (termini u nastavku)

Obavještavamo sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2022.godine uplatiti II (drugu) ratu školarine.

Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE - Z sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu na dan predviđen za ovjeru semestra, tj.u petak, 21.01.2022.godine (termini za ovjeru u nastavku teksta)

 

 

Studenti su obavezni uplatiti sljedeće (po godinama i kategorijama):

 

 

PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija

 

REDOVAN STUDIJ

 

-uplatnica od 200 KM svrha doznake: Z1101-Uplata za ljetni semestar-akad.2021/2022.godina, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

 

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1207-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

VANREDAN STUDIJ

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1306-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

 

DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija

REDOVAN STUDIJ

 

-uplatnica od 200/240/280/320 KM (ovisi o broju nepoloženih/prenesenih ispita-pogledati u indeksu dug), svrha doznake: Z1102 -RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ


-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1208-DRUGA RATA ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

VANREDAN STUDIJ

 

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1307-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

OBNOVE PRVE GODINE

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ


-uplatnica od 500 KM, svrha doznake: Z1309-DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2021/2022.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.

POČETNO SLOVO ZA STUDENTE STUDIJA ZDRAVSTVENA NJEGA JE Z,

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TERMINI ZA OVJERU SEMESTRA ZA STUDENTE STUDIJA ZDRAVSTVENA NJEGA JE - PETAK, 21.01.2022.GODINE, I TO PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

 

 

od 09.00-09.45.sati – I i obnove I godine (38 studenata)

od 09.45.-10.30.sati – II godina (34 studenta)

od 10.30-11.30. sati – III godina (46 studenata)

od 11.30. – 12.30.sati – IV godina (46)

 

MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU GORE NAVEDENE TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA, JER SU TERMINI UNAPRIJED ISPLANIRANI ZA SVE STUDENTE NA FAKULTETU, A I DA BI SE IZBJEGLE GUŽVE U HODNIKU, NARAVNO UZ POŠTIVANJE VAŽEĆIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA (OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNE MASKE I DRŽANJE DISTANCE).

 

Za ovjeru semestra je potrebno sljedeće:

 

REDOVAN I REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

 

- uredno popunjen index sa predmetima iz zimskog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,

- popunjen semestralni list (uzeti na pultu u hodniku - u januaru 2022.godine) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na ispitnim rokovima)

- uplatnica druge rate školarine

 

 

VANREDAN STUDIJ

 

- uredno popunjen index sa predmetima iz zimskog semestra sa upisanim ECTS bodovima,

- popunjen semestralni list (uzeti na pultu u hodniku - u januaru 2022.godine) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na ispitnim rokovima)

- uplatnica druge rate školarine

 

 

MOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE NA SISTEMU EUNIVERSITY PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR.

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba