Skip to the content

Obavještenje o uplati diplome za sve studente studija Zdravstvena njega koji su studij završili u 2022.godini

Obavještenje o uplati diplome za sve studente studija Zdravstvena njega koji su studij završili u 2022.godini

 Obavještavamo sve studente studija Zdravstvena njega koji su studij okončali u 2022.godini da su obavezni  najkasnije do 01.02.2023. godine na ime troškova izrade diplome uplatiti sljedeće:

 

PRVI CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ - 100 KM (stotinu KM), svrha doznake: Z4114-IZDAVANJE DIPLOME PRVOG CIKLUSA STUDIJA,  žiro-račun broj: 1610200000290807.  Primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega 

 

Originalnu uplatnicu dostaviti u prostorije studentske službe.

 

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2023 UNMO.ba