Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024 godini - drugi upisni rok

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 i 154. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1-1780/23 i 101-1-1783/23 od 25.05.2023. godine godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 03-34-1153-1/23 od 1.6.2023. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

 

 

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini - drugi upisni rok

 

 

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 28.08.2023. do 15.09.2023. godine.

 

U prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa
studenata.

 

 

PLAN UPISA STUDENATA u dokumentu ispod!

 

 

 

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

 

 

I ciklus studija/dodiplomski studij -Studij Zdravstvena njega:

 

  • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
  • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju)
  • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
  • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • uplatnica 20 KM, žiro-račun:  1610200000290807,  svrha  doznake:  Z3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitetski studij-Zdravstvena njega.

 

Odluka o raspisivanju Konkursa za upis drugi upisni rok

PRIJAVA NA KONKURS-Zdravstvena njega 2023.2024

Odluka_o_kriterijima_i_mjerilima_za_utvrđivanje_redoslijeda_za_prijem_kandidata_-_akademska_2023_2024

PLAN_UPISA_studenata-u-prvu-godinu-i-i-ii-ciklusa-akademska-2023-2024

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba