Skip to the content

OVJERA LJETNOG SEMESTRA za sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA 12.06-16.06

obavještavamo studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA koji plaćaju godinu studija u III rate da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku 2023 godine uplatiti III (treću) ratu školarine.

Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE - Z sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu na dane predviđene za ovjeru semestra.

 

Svi studenti kojima je ostao dug od 10KM za šifre Z2101, Z2102, Z2103, Z2104 trebaju donijeti uplatnicu od 10 KM, svrha doznake: Uplata za šifre Z2101, Z2102, Z2103, Z2104, žiro-račun broj 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 MOLIMO STUDENTE KOJI SU EVENTUALNO RANIJE UPLATILI VEĆI IZNOS DA UPLATE TAČAN OSTATAK DUGA.

Studenti su obavezni uplatiti sljedeće (po godinama i kategorijama):PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ
-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1207-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290807 Primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njegaVANREDAN STUDIJ


-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1306-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290807 Primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega

DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija


 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1208-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290807 Primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njegaVANREDAN STUDIJ

 

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1307-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290807 Primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega*za eventualnu obnovu narednih godina studija te obnovu I godine redovnih i vanrednih studenata obratite se u studentsku službu.

MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.

POČETNO SLOVO ZA STUDENTE STUDIJA ZDRAVSTVENA NJEGA JE Z_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Za ovjeru semestra je potrebno sljedeće:REDOVAN I REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,

- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi ili na stolu u hodniku) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima.

 VANREDAN STUDIJ

- uredno popunjen index sa predmetima iz ljetnog semestra sa upisanim ECTS bodovima,

- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi ili na stolu u hodniku) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima 

- uplatnica treće rate školarineMOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE NA SISTEMU EUNIVERSITY PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR.

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba