Skip to the content

Raspored predavanja I, III, V i VII semestra u akademskoj 2023/2024

UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ”

Univerzitetski studij:     Zdravstvena njega                            Akademska godina: 2022/2023                      I semestar

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

11:00-11:45

 

09:00-13:30

 

09:00 -

09:00 -

Informatika u zdravstvu (P) Sala 3 Stara zgrada prava

Prof dr Dragi Tiro

 

Sociologija (P)

Sala 3

V. prof. dr Irena Musa

(04, 11, 18.10.2023.)

 

Medicinska biohemija (P) Sala 1/3 Doc Dragana Puhalo Sladoje

Medicinska biohemija (P) Sala 1/3 Doc Dragana Puhalo Sladoje

12:00-13:45

 

11:30-13:00

 

09:00 -

09:00 -

Informatika u zdravstvu (V) Sala 3 Stara zgrada prava Asis Merima Ćupina

 

Humana genetika (P)

Sala 3 V prof dr Samra Međedović

 

Fiziologija sa biofizikom (P)

Sala 1/3 Prof.dr Siniša Ristić

Fiziologija sa biofizikom (P)

Sala 1/3 Prof.dr Siniša Ristić

15:00-17:15

12:30-14:00

13:00-13:45

13:00-14:30

09:00-

09:00-

Anatomija, histologija i embriologija (P) Sala 3 Doc dr Ermin Hadžić

Engleski jezik I

(P) Doc dr Adi Maslo Engleski jezik I (V) V asis Amela Nazdrajić

Institut sala 21

Humana genetika (V)

Sala 3 V prof dr Samra Međedović

Njemački jezik I (P)

Doc dr Anisa Trbonja-Omanić Njemački jezik I (V) Alisa Trbonja Kahriman

Institut sala 21

Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu (P)

Sala 1/3 Doc dr Mirza Oruč

Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu (P)

Sala 1/3 Doc dr Mirza Oruč

17:30-18:15

15:00-16:30

15:00-16:30

15:00-17:15

 

 

Medicinska biohemija (V) Sala 3 (Lab u grupama Dom zdravlja)

Mr pharm Adnan Vele

Fiziologija sa biofizikom (V) Sala 3

V asis Dina Zerem Malkočević

Anatomija, histologija i embriologija (V)

Sala 3 V asis Edin Mešanović

Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu (V)

Sala 3 Mr sc Enisa Idriziović

 

 

 

 

UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ”

Univerzitetski studij:     Zdravstvena njega                            Akademska godina: 2021/2022            III semestar

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

10:00:10:45

 

 

 

 

09:00-

Engleski jezik II (P) II Sprat SZP V prof dr Edina Špago Čumurija

 

 

 

 

Farmakologija i toksikologija (P+V)

Sala 1/3 Doc Dragan Sokolović

Doc Dragana Drakul

11:00-11:45

13:00-14:30

 

 

 

09:00-

Engleski jezik II (V) II Sprat SZP V asis Amela Nazdrajić

Njemački jezik II (P)

Institut sala 23 Doc dr Anisa Trbonja-Omanić Institut sala 21 (V) Alisa Trbonja Kahriman Institut sala 21

 

 

 

Epidemiologija (P) Sala 1/3 Prof dr Zarema Obradović

 

 

13:00-14:30

 

 

09:00-

 

 

Medicinska psihologija Sala 1 (V) Asis Indira Prguda

 

 

Patologija i patofiziologija (P+V) Sala 1/3 Doc Mirjana Čuk

 

 

15:00-17:15

15:00- 15:45

 

09:00-

 

 

Gerijatrija i njega starih (V) Sala 1 (Odjel u grupama KB) V asis Dina Zerem Malkočević

Epidemiologija (V) Institut sala 21 Dr Milan Radojčić

 

Gerijatrija i njega starih (P)

V/M sala Sala 1/3 Doc dr Vildana Torlak Arnautović

 

 

 

 

 

09:00-

 

 

 

 

 

Medicinska psihologija (P)

Sala 1 V. prof.dr Amela Dautbegović

 

 

UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ”

Univerzitetski studij:     Zdravstvena njega                            Akademska godina: 2021/2022            V semestar

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

09:00-14:00

 

09:00-14:00

 

 

09:00-

Klinička praksa 3

(Grupa 1) (KB „Dr Safet Mujic) Oksana Memić

 

Klinička praksa 3

(Grupa 2) (KB „Dr Safet Mujic) Maja Spahić

 

 

Ginekologija i akušerstvo i zdravstvena njega žene

(P) Sala 1/3 Doc Igor Hudić

15:00-18:30

15:00-16:30

15:00-15:45

15:00-17:30

 

09:00-

Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici (V) Sala 1

(Dom Zdravlja u grupama) Dr Melida Hasanagić

Psihijatrija i njega psihijatrijskih bolesnika (V) Sala 1 (Odjel u grupama KB) Dr Svjetlana Bajgorić Šehović

Medicinska rehabilitacija

(V) Institut 27 Amina Fazlić

Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici (P) Sala 1 Doc. Amra Zalihić

 

Psihijatrija i njega psihijatrijskih bolesnika

(P Sala 1/3 v. prof Dragan Jovanović

 

16:30-18:00

16:00-18:15

 

 

09:00-

 

Ginekologija i akušerstvo i zdravstvena njega žene

(V) Sala 1 (Odjel u grupama KB)

 

Hirurgija i njega hirurških bolesnika

(V) Institut 27 (Odjel u grupama KB)

Dr Seid Tucović

 

 

Medicinska rehabilitacija

(P) Sala 1/3 V. prof. Samir Mačković

 

 

 

 

 

09:00 -

 

 

 

 

 

Hirurgija i njega hirurških bolesnika

(P) Sala 1/3 V prof Nenad Lalović

 

 

UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ”

Univerzitetski studij:     Zdravstvena njega – Sestrinstvo                Akademska godina: 2021/2022   VII semestar

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

08:30-10:45

09:00-14:00

9:00-11:30

09:00-14:00

09:00-10:30

09:00-

Ekologija i javno zdravstvo (V) Institut sala 21 (Zavod za zdravstvo u grupama)

V.prof.dr Sanel Riđanović

Klinička praksa 4

(Grupa 1) (KB „Dr Safet Mujic) Enisa Velagić

Uvod u pedagogiju (P) Institut sala 21

Doc Majra Lalić

Klinička praksa 4

(Grupa 2) (KB „Dr Safet Mujic)

Senada Čagalj

Metodologija naučno-istraživačkog rada (P) Sala 3 V prof Samra Mededović

Radiologija i imiđing u zdravstvu (V) Jednom mjesečno Institut sala 21

Doc dr Bilal Imširević

11:00-12:30

 

12:00-14:15

 

10:45-12:15

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (P) Institut sala 21 Doc Emina Hasanagić

 

Uvod u pedagogiju (V) Institut sala 21

Doc Majra Lalić

 

Metodologija naučno-istraživačkog rada (V) Sala 3 V prof Samra Mededović

 

13:00-14:30

 

 

 

 

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (V) Institut sala 21 Doc Emina Hasanagić

 

 

 

 

 

15:00-15:45

15:00-16:30

 

 

 

 

Radiologija i imiđing u zdravstvu (V) Institut sala 21 (Odjel u grupama  KB)

Dr Adi Behmen

Ekologija i javno zdravstvo (P) Institut sala 21

V.prof.dr Sanel Riđanović

 

 

 

 

 

 

UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ”

Univerzitetski studij:     Zdravstvena njega – Fizioterapija             

Akademska godina: 2021/2022   VII semestar

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

09:00-14:00

12:00-13:30

13:30-14:15

 

09:00-10:30

09:00-

Fizioterapijske vještine 1

(KB „Dr Safet Mujic)

Mersija Delić

Osnove motoričkih transformacija (P)

Institut sala 27

Dr sc Sanja Bajgorić

Osnove motoričkih transformacija (V)

(TC) Grupa 1 (Sportska dvorana/Bazen/Teretana)

Doc dr Sanja Bajgorić

 

Metodologija naučno-istraživačkog rada (P)

Sala 3

V prof Samra Mededović

Ortopedija sa traumatologijom i traumatološkom fizijatrijom (P) Jednom mjesečno Institut sala 27 V. prof. Svemir Čustović

 

 

 

 

10:45-12:15

09:00-

 

 

 

 

Metodologija naučno-istraživačkog rada (V)

Sala 3

V prof Samra Mededović

Fizikalna procjena i terapija (P)

Institut sala 27

 

15:00-16:30

15:00-17:15

 

15:00-17:15

 

09:00-

Reumatologija, kardiovaskularna i pulmonalna fizioterapija (V) Institut sala 27

(Odjel u grupama KB) V asis Dina Zerem Malkočević

Ortopedija sa traumatologijom i traumatološkom fizijatrijom (V) Institut sala 27

(Odjel u grupama  KB)

V asis Edin Mešanović

 

Fizikalna procjena i terapija (V)

Institut sala 27

(Odjel u grupama  KB) Amina Fazlić

 

Reumatologija, kardiovaskularna i pulmonalna fizioterapija (P) Jednom mjesečno Institut sala 27

 

 

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba