Skip to the content

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2023/2024.godini

 

 

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2023/2024.godini za sve studente Univerzitetskog studija Zdravstvena njega koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu najviše 3 (tri) nepoložena predmeta)

 

 

Upis će se vršiti u periodu od 25.09. – 29.09.2023.godine svakim radnim danom od 10.00 do 15.00 sati


Za upis je potrebno:


REDOVNI STUDENTI

 

- upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju  5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290807, svrha doznake: Z4113-upisni materijal, primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega, te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i dostave uz indeks.

-

-uplatnica od 200 KM, svrha doznake: Z1102 - uplata za zimski semestar-akademska 2023./2024. god, žiro-račun broj: 1610200000290807, primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega. Na istu uplatnicu uplatiti i 100 KM po nepoloženom ispitu, ukupna uplata za nepoložene ispite može se podjeliti na dvije jednake rate a drugu treba platiti prilikom ovjere zimskog semestra.

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: Z2101, Z2102, Z2103, Z2104 i Z2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

-dostaviti sve potvrde od prakse za 2023. godinu, ako nisu ranije dostavljene.

Za ponovljeni upis u 2023/2024 godinu javiti se u studentsku službu.

 

REDOVNI STUDENTI UZ PLAĆANJE


- upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju  5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290807, svrha doznake: Z4113-upisni materijal, primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega, te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i dostave uz indeks.

-

-uplatnica od 600 KM, svrha doznake: Z1210 - uplata I rate za akademsku 2023./2024. god, žiro-račun broj: 1610200000290807, primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega.

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: Z2101, Z2102, Z2103, Z2104 i Z2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

-dostaviti sve potvrde od prakse za 2023. godinu, ako nisu ranije dostavljene.

 

Za ponovljeni upis u 2023/2024 godinu javiti se u studentsku službu.VANREDAN STUDIJ

 

 

- upisani i potpisani svi položeni ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;

- uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju  5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290807, svrha doznake: Z4113-upisni materijal, primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega, te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i dostave uz indeks.

-

-uplatnica od 600 KM, svrha doznake: Z1308 - uplata I rate za akademsku 2023./2024. god, žiro-račun broj: 1610200000290807, primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega.

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: Z2101, Z2102, Z2103, Z2104 i Z2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

-dostaviti sve potvrde od prakse za 2023. godinu, ako nisu ranije dostavljene.

 

Za ponovljeni upis u 2023/2024 godinu javiti se u studentsku službu.

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba