Skip to the content

OVJERA ZIMSKOG SEMESTRA za sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA – 15.01.2024 - 19.01.2024.

Uplata druge rate školarine za akademsku 2023/2024.godinu i OVJERA ZIMSKOG SEMESTRA za sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA – 15.01.2024 - 19.01.2024. godine

 

obavještavamo sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2024. godine uplatiti II (drugu) ratu školarine.

Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE - Z sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu na dane predviđene za ovjeru semestra.

 Studenti su obavezni uplatiti sljedeće (po godinama i kategorijama):

 

 

 

 

PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ
-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1209-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290807 Primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega


VANREDAN STUDIJ
-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1307-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290807 Primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njegaDRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija


REDOVAN STUDIJ
-uplatnica od 200 ili više KM (ovisi o broju nepoloženih/prenesenih ispita-pogledati u indeksu dug), svrha doznake: Z1102 -RATA ZA LJETNI SEMESTAR-AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290807 Primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega


REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1210-DRUGA RATA ZA AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290807 Primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega


VANREDAN STUDIJ

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1308-DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290807 Primalac: Univerzitetski studij Zdravstvena njega

*za eventualnu obnovu narednih godina studija te obnovu I godine redovnih i vanrednih studenata obratite se u studentsku službu.

MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.

POČETNO SLOVO ZA STUDENTE STUDIJA ZDRAVSTVENA NJEGA JE Z,


 

Za ovjeru semestra je potrebno sljedeće:REDOVAN I REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

- uredno popunjen index sa predmetima iz zimskog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,

- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi ili na stolu u hodniku) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na ispitnim rokovima)

- uplatnica druge rate školarineVANREDAN STUDIJ
- uredno popunjen index sa predmetima iz zimskog semestra sa upisanim ECTS bodovima,

- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi ili na stolu u hodniku) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na ispitnim rokovima)

- uplatnica druge rate školarineMOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE NA SISTEMU EUNIVERSITY PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR.

 

 

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba