Skip to the content

Vijesti

Upis APSOLVENTSKOG STAŽA U AKAD.2023/2024.GODINI za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE UNIVERZITETSKOG STUDIJA ZDRAVSTVENA NJEGA

Upis APSOLVENTSKOG STAŽA U AKAD.2023/2024.GODINI za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE UNIVERZITETSKOG STUDIJA ZDRAVSTVENA NJEGA (koji neće okončati studij zaključno sa 30.9.2023.god.)   Obavještavamo sve studente ZAVRŠNE GODINE svih načina studiranja  koji su u akademskoj 2022/2023.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar a NEĆE POLOŽITI SVE ISPITE ODNOSNO NEĆE OKONČATI STUDIJ ...

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2023/2024.godini

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2023/2024.godini za sve studente Univerzitetskog studija Zdravstvena njega koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu najviše 3 (tri) nepoložena predmeta)     Upis će se vršiti u periodu od 25.09. – 29.09.2023.godine svakim radnim danom od 10.00 do 15.00 sati Za upis je potrebno: REDOVNI STUDENTI   - upisani i potpisani svi ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024 godini - drugi upisni rok

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 i 154. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1-1780/23 i 101-1-1783/23 od 25.05.2023. godine godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 03-34-1153-1/23 od 1. ...

Upis primljenih kandidata u akademsku 2023/2024 godinu

Upis primljenih kandidata  će se vršiti u periodu od 14.07.2023. - 21.07.2023. (I termin) i 28.08.2023 – 01.09.2023. (II termin) svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Agromediteranskog fakulteta. Za upis je potrebno slijedeće:   REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE uplatnica od 50 KM, svrha doznake: Z3101, uplata za index i upisni materijal, na žiro-račun broj. 161 ...

Junsko-julski ispitni rokovi 2022-2023

Ispitne rokove možete preuzeti OVDJE ...

OVJERA LJETNOG SEMESTRA za sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA 12.06-16.06

obavještavamo studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA koji plaćaju godinu studija u III rate da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku 2023 godine uplatiti III (treću) ratu školarine. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE - Z sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa i ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 i 154. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1-1780/23 i 101-1-1783/23 od 25.05.2023. godine godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 03-34-1153-1/23 od 1. ...

Teme završnih radova - dopuna

Dopunu tema završnih radova možete preuzeti OVDJE. ...

Odluka o usvajanju tema završnih radova

Odluku o usvajanju tema završnih radova možete preuzeti OVDJE ...

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba