Skip to the content

Vijesti

Dodjela diploma 2023

Obavještavamo vas da će se svečana promocija i dodjela diploma za svršene studente I i II ciklusa studija za oba ciklusa studiranja izvršiti u subotu, 18.02.2023. godine sa početkom u 11:00 u sportskoj dvorani u Sjevernom logoru. Svi diplomanti koji nisu uplatili dodjelu diploma i/ili se potpisali u Knjigu izdatih diploma moraju doći sa originalnom uplatnicom najkasnije 1 sat p ...

Uplata druge rate školarine za akademsku 2022/2023.godinu i OVJERA ZIMSKOG SEMESTRA za sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA – 16.01.2023 - 21.01.2023. godine

Uplata druge rate školarine za akademsku 2022/2023.godinu i OVJERA ZIMSKOG SEMESTRA za sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA – 16.01.2023 - 21.01.2023. godine   obavještavamo sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2023 godine uplatiti II (dr ...

Obavještenje o uplati diplome za sve studente studija Zdravstvena njega koji su studij završili u 2022.godini

Obavještenje o uplati diplome za sve studente studija Zdravstvena njega koji su studij završili u 2022.godini  Obavještavamo sve studente studija Zdravstvena njega koji su studij okončali u 2022.godini da su obavezni  najkasnije do 01.02.2023. godine na ime troškova izrade diplome uplatiti sljedeće:   PRVI CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ  - 100 KM (stotinu KM), svrha do ...

Januarsko-februarski ispitni rokovi 2022-2023

Ispitne rokove možete preuzeti OVDJE ...

Upis

Obavještavamo studente Univerzitetskog studija Zdravstvena njega da će se upis u naredne godine studija obaviti u novim prostorijama studentske službe, u prizemlju zgrade Agromediteranskog fakulteta, 28.09.2022-30.09.2022, od 10.00 do 12.00 sati. ...

Konkurs

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademsku 2022/2023. godinu u drugom upisnom roku Na osnovu članova 146. i 154. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru Senat Univerziteta, na 137. sjednici održanoj 14.7.2022. godine, donio je ODLUKU o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerz ...

Upis primljenih kandidata na Univerzitetski studij Zdravstvena njega

Upis primljenih kandidata  će se vršiti u periodu od 15.07. - 22.07.2022. godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Agromediteranskog fakulteta. Za upis je potrebno slijedeće: REDOVAN STUDIJ index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM , uredno popuniti te SVOJERUČNO POTPISATI) 2 slike formata 4x6 cm ljekarsko uvjerenj ...

Odluka o verifikaciji utvrtlene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu studija

ODLUKA o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu 1. ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na prvom upisnom roku na Univerzitetskom studiju Zdravstvena njega. Odluku možete pogledati u dokumentu ispod: ...

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba