Skip to the content

Vijesti

Obavijest o uplati diplome za sve studente studija Zdravstvena njega koji su studij okončali u 2021.godini

Obavještavamo sve studente studija Zdravstvena njega koji su studij okončali u 2021.godini da su obavezni  najkasnije do 31.01.2022.godine na ime troškova izrade diplome uplatiti sljedeće:   PRVI CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ  - 100 KM (stotinu KM), svrha doznake: Z4114-IZDAVANJE DIPLOME PRVOG CIKLUSA STUDIJA,  žiro-račun broj:1610200000290613, primalac Univerzitet » ...

Uplata druge rate školarine za akademsku 2021/2022.godinu i OVJERA ZIMSKOG SEMESTRA za sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA - petak, 21.01.2022.godine (termini u nastavku)

Obavještavamo sve studente Univerzitetskog studija ZDRAVSTVENA NJEGA da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2022.godine uplatiti II (drugu) ratu školarine.

Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE - Z sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu na dan predviđen za ovjeru semestra, tj.u petak, 21.01.2022.godine (termini za ovjeru u nastavku teksta)

Zdravstvena njega

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail: 
zn@unmo.ba

Telefon:
+387 36 281 272

Studentska služba

Adresa:
Sjeverni logor b.b., Mostar 88104, BiH

E-mail:
azer.kajtaz@unmo.ba

Telefon:
+387 36 571 388

Copyright © 2024 UNMO.ba